Tour Dubai 5N4Đ - Thiên Đường Sa Hoa Nhất Thế Giới

BD-5N4D

23,888,000 đ

- Thánh đường Sheikh Zayed, Presidential Palace, Emirated Palace, toà tháp Burj Khalifa, Fountain Show, phố cổ Bastakiya, chợ vàng Gold Souk, sa mạc Safari, Belly Tamoura Dance, Ferrari World,
  • Người Lớn

    Người Lớn

    23,888,000 đ
  • Trẻ Em

    Trẻ Em

    19,188,000 đ